Eco Ruszkowiacy startują

 

Kreatywna młodzież z klas III i IV Technikum Ochrony Środowiska od października 2015r. do kwietnia 2016r. realizuje projekt edukacyjny ECO  Ruszkowiacy objęty patronatem Nadleśnictwa Pułtusk. Koordynatorką ww. projektu jest  p. Anna Chmielewska - nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska.

Projekt ma na celu:

  • uświadomienie potrzeby ochrony środowiska;
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska;
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.