I Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”

 „Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają” – słowami J. W. Goethego dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego – Jarosław Druchniak zainaugurował I Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej, którego celem było promowanie śpiewu religijnego oraz kształtowanie postawy etycznych i duchowych uczniów.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości – m.in. Księdza Kanonika - Wiesława Koska, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Kultury - Katarzynę Jankowską,  Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk – Różę Krasucką, Księdza Kanonika - Tadeusza Kowalczyka, dyrektorów szkół oraz instytucji miejskich i powiatowych, przedstawicieli Rady Rodziców.  W konkursie wzięło udział ponad 75 uczestników reprezentujących różne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu pułtuskiego. Honorowy Patronat nad konkursem objęli:  Starosta Pułtuski – Jan Zalewski oraz Ksiądz Kanonik – Wiesław Kosek.

 


Jury konkursowe w składzie:

p. Izabela Sosnowicz-Ptak – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

p. Bożena Potyraj – dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Pułtuskiej  im. J. Lelewela w Pułtusku

p. Anna Jakim-Morawska – redaktor naczelna Pułtuskiej Gazety Powiatowej

p. Izabela Kosiorek – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku

p. Zygmunt Dąbrowski – organista Parafii św. Mateusza w Pułtusku i muzyk

Oceniało uczestników w 2 kategoriach: soliści i zespoły.

Jury zwracało uwagę na dobór repertuaru, intonacje, dykcję, emisje głosu i ogólny wyraz artystyczny.  Zwycięzcami konkursu zostali:

w kategorii soliści:

I miejsce-  Karolina Ambroziak z PG nr 3 im. Ks. Biskupa Andrzeja Noskowskiego u Pułtusku

II miejsce-  Aleksandra Brańska PG im. Jana Pawła II w Świerczach

III miejsce-  Zuzanna Majewska PG im. Jana Pawła II w Świerczach

w kategorii zespoły:

I miejsce - Kantylena z ZS nr 2 im. Jana Pawła II w Pułtusku

II miejsce-  chór szkolny ZS w Pniewie

III miejsce - Fides z Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

Nagrodę Grand Prix otrzymał Kamil Przewłodzki z ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku, natomiast wyróżnienie specjalne przypadło Lenie Guławskiej z SOSW w Pułtusku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Radzie Rodziców  Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego za ufundowanie nagród oraz Hurtowni ,,Kokos” i Hurtowni ,,Damian” za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Organizatorzy konkursu :

Ks. Marcin Lewandowski

p. Anna Świerczewska

p. Dorota Sobocińska