I Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”

 „Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca mają” – słowami J. W. Goethego dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego – Jarosław Druchniak zainaugurował I Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej, którego celem było promowanie śpiewu religijnego oraz kształtowanie postawy etycznych i duchowych uczniów.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości – m.in. Księdza Kanonika - Wiesława Koska, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Kultury - Katarzynę Jankowską,  Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk – Różę Krasucką, Księdza Kanonika - Tadeusza Kowalczyka, dyrektorów szkół oraz instytucji miejskich i powiatowych, przedstawicieli Rady Rodziców.  W konkursie wzięło udział ponad 75 uczestników reprezentujących różne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu pułtuskiego. Honorowy Patronat nad konkursem objęli:  Starosta Pułtuski – Jan Zalewski oraz Ksiądz Kanonik – Wiesław Kosek.

 

Czytaj dalej

Szkolne eliminacje do I Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej

30.11.2015r. w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego odbyły się wewnątrzszkolne eliminacje do I Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy Panu”. Celem konkursu jest promowanie uzdolnionych wokalnie uczniów, a także propagowanie postaw etycznych i duchowych. Uczestników oceniało jury w składzie : p. Jarosław Druchniak- dyrektor Zespołu , p. Aleksandra Lasocka-pedagog szkolny oraz p. Artur  Mańkowski –nauczyciel i muzyk. Komisja oceniająca wyłoniła zwycięzców: Alicję Burawską oraz Patryka Byszewskiego z I Tek, którzy reprezentować będą naszą szkołę podczas Finału Konkursu – 04.12.2015r.

Szkolni laureaci otrzymali od dyrektora Zespołu upominki.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki !

 

Organizatorzy: ks. M. Lewandowski

D. Sobocińska

A. Świerczewska