Konspekt lekcji języka polskiego

Temat lekcji: W teatrze reminiscencji- pułtuskie tradycje teatralne.

Cele lekcji:

Poziom wiedzy:

  • uczniowie  znają historię teatru w Polsce (W. Bogusławski, teatr oświeceniowy, romantyczny, Kantor, Grotkowski) ;
  • uczniowie wiedzą, jakie czynniki wpływają na rozwój teatru;
  • znają podstawową terminologię teatralną.

Czytaj dalej

Spotkanie Zespołu Kreatywnej Młodzieży

Kino współczesne to temat bez wątpienia szeroki i zmuszający widza do refleksji i analizy otaczającej rzeczywistości. W czwartek – 10 grudnia br. w Bibliotece Szkolnej i Centrum Multimedialnym odbyło się spotkanie klubu dyskusyjnego, poświęcone twórczości młodych reżyserów – Jana Komasy oraz Małgorzaty Szumowskiej.
Spotkanie zrealizowały opiekunki Zespołu Kreatywnej Młodzieży:
p. Dorota Sobocińska 
p. Anna Świerczewska